Medlemsnytt høsten 2015Medlemsnytt høsten 2015
Velkommen til en ny quiltesesong; vi ser frem til inspirerende og hyggelige onsdagskvelder:)

Medlemsmøtene
Vi møtes hver tredje onsdag i måneden på Løa på Varatun Gård i Sandnes. Møtene varer fra kl. 19.30 til kl. 22.00, og dørene åpnes kl. 19.00. Kaffe kan kjøpes på møtet, ta med egen kopp!
Gjester er hjertelig velkomne på besøk på møtene våre; ta gjerne kontakt med en i styret hvis du ikke vil komme alene.

Vis & fortell/ 5 minutter’n
Vi har vis & fortell på alle medlemsmøtene, så ta med noe du har laget og vis det frem. De som har lært en ny teknikk, kjøpt en spennende bok, kjøpt en ny «duppedings» og lignende, oppfordres til å dele dette med oss andre. Det er alltid kjekt å se hva andre har laget, uansett tema eller årgang:)”Hva med resten?”
Dette året setter vi fokus på stoffrestene – alle har dem, og det blir stadig flere og flere av dem. Her blir det mange anledninger til å få brukt noen av dem – putetrekkaksjonen, blokkbytte, workshop, utfordringer, og det blir temaer med både inspirasjon og demonstrasjoner på møtekveldene.

Tema 2016 – ”Linjaler”
Vi har valgt linjaler som tema for neste år, og starter med Twister-linjalen på januarmøtet. Vi tar gjerne mot tips og ønsker vedr. hvilke andre linjaler som skal settes opp i løpet av året!

Putetrekkaksjonen
Vi fortsetter å sy til ulike lokale institusjoner hvor barn kan trenge litt ekstra trøst og oppmuntring. Vi tenker i første rekke på barnevern og/eller krisesenter. Putetrekk er enkle å sy, og krever ikke så stor lagringsplass hos mottagerinstitusjonene.
Quiltelaget har en del stoffer som kan brukes til dette formålet. Fremgangsmåten for helt enkle putetrekk finner du her http://rogaland-quiltelag.blogspot.no/2014/12/putetrekkaksjonen-mnster.html.
De som ønsker, kan fremdeles sy tepper, toalettvesker og lignende.

Scrap quilting workshop
Søndag 11.10 møtes vi igjen på Madla Bydelshus. Temaet denne gangen er 2 ½”, og det blir demonstrert noen ulike måter å bruke striper/biter i denne størrelsen på. Du velger selv hva du ønsker å sy.
Ta med deg resteboksen/-posen/-kassene, symaskinen og skjøteledning, og møt opp til en hyggelig dag i godt selskap! Workshopen er gratis for medlemmer.

Resteutfordring
Vi utfordrer alle til å sy juleputer av rester. Utfordringen blir presentert på septembermøtet og resultatene vises fram på julemøtet i desember. Info blir også lagt ut på bloggen.

Blokkbytte
Stringblokkbyttet fortsetter med siste bytterunde i november. Informasjon finner du her http://rogaland-quiltelag.blogspot.no/2015/03/blokkbytte-2015.html.

Gevinster og åresalg
Quiltelaget kjøper inn gevinster for ca. kr 1.200,- til hvert medlemsmøte. For at lotteriene skal bli mer spennende, oppfordrer vi alle til å ta med quilterelaterte gevinster; de som vinner noe på et møte, tar med en gevinst til neste møte.

Styret
tar gjerne i mot tips og ønsker, og kan alle kontaktes på rogalandquiltelag@gmail.com
Leder: Nina Lise Moen, 906 05 630
Nestleder: Wenche Sandvold Lunde, 992 66 916
Kasserer: Liv Kirsten Høiland, 906 38 291
Sekretær: Eli Tjetland, 995 28 806
Medlemsansvarlig: Lise Thu Grannes, 901 89 605
Butikkansvarlig: Synnøve Gyland, 900 18 202
Kursansvarlig: Sissel Hagen, 906 25 197


Kontingent
Kontingenten er 200,- pr år og innbetales til kontonummer 3201.08.99353 innen 15.01. Medlemmer som begynner høsten 2015 betaler 100. Gjester er velkomne på møtene, men vil ikke motta gaver og lignende.

Mailadresser
Maillisten blir brukt til å sende ut informasjon fra laget om møter, kurs, workshopper ol. Du må selv passe på at vi har oppdatert mailadresse ved å gi beskjed om ev. endringer til rogalandquiltelag@gmail.com.

Vi legger også ut informasjon på bloggen vår: rogaland-quiltelag.blogspot.com

Til slutt en liten oppfordring:
Støtt opp om de lokale quiltebutikkene, slik at vi kan beholde dem:)
 

Møteplan

19. august
Tema: Applikasjon med restebiter
Blokkbytte
Vis & fortell
Butikk: Hundvåg Hobby

16. september
Tema: Ticker tape
Presentasjon av juleputeutfordringen
Blokkbytte
Vis & fortell
Butikk: Kreaktiv

21. oktober
Tema: Julegaver laget av rester
Vis & fortell
Butikk: Quilt & Sånt

18. november
Tema: Julepynt av rester
Blokkbytte
Vis & fortell
Butikk: Lappelykke

16. desember
Julemøte med resultater fra juleputeutfordringen
Vis & fortell: julequilter
Butikk: Seglem

20. januar
Tema: Twister-linjalen
Vis & fortell
Butikk: TextArt

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar