torsdag 10. november 2011

Rogaland quiltelag på PWC messen

I år hadde laget stand på messen. Målet var å vise at vi finnes og fortelle om hva vi gjør og hvor vi holder til.